Æg Tumbler

Æg tumbleren er et værdifuldt redskab til opdræt af fisk i akvarier. Den giver beskyttelse, forbedret klækningssucces og bedre kontrol over æggenes udvikling. Med en æg tumbler kan du øge chancerne for succesfuld opdræt og nyde den vidunderlige proces med at se dine fiskeæg klække og vokse til sunde yngel.

Fordelen

ved en æg tumbler til akvarium er, at den giver en kontrolleret og beskyttet inkubationsproces for fiskeæg. Æg tumbleren placeres normalt i et separat kammer eller beholder, der er adskilt fra det primære akvarium. Dette beskytter fiskeæggene mod rovdyr og andre akvariedyr, der kan spise eller beskadige dem. Æggene forbliver trygge og uforstyrrede i tumbleren, hvilket øger deres overlevelsesrate.

Optimal vandcirkulation

Æg tumbleren er designet til at skabe en konstant vandcirkulation omkring æggene. Det hjælper med at opretholde en jævn forsyning af ilt og næringsstoffer til æggene, hvilket er afgørende for deres korrekte udvikling. Den optimale vandcirkulation kan give højere klækningssucces og sundt yngel.

Reduktion af bakterieproblemer

Ved at placere æggene i en separat æg tumbler reduceres risikoen for, at æggene udsættes for skadelige bakterier, der kan forårsage sygdom eller forfald. Tumbleren holder æggene i et steriliseret og kontrolleret miljø, hvilket bidrager til en sund og hygiejnisk udvikling af yngel.

Nem observation og styring

Æg tumbleren giver mulighed for nem observation af æggenes udvikling. Du kan nøje overvåge klækningstidspunktet og tage eventuelle nødvendige foranstaltninger for at beskytte yngelens sundhed. Tumbleren giver også mulighed for let at flytte æggene til et passende opdrætsområde, når de er klar til det.

DIN KURV
//
Din kurv er tom
0
//